ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

(Τροποποίηση καταστατικού – διάλυση συλλόγου)

Άρθρο 26ο

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία πρέπει να παραβρίσκονται τα 2/3 τουλάχιστον των γραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.

Άρθρο 27ο

Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία παραβρίσκονται τα 3/4 τουλάχιστον των γραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση για τη διάλυση του παίρνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 28ο

Ότι δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί σωματείων.

Άρθρο 29ο

Παρέχεται η δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό τον οποίο θα συντάξει ειδική ομάδα εργασίας και που θα ρυθμίζει λεπτομερέστατα την εσωτερική λειτουργία του συλλόγου.

Άρθρο 30ο

Η σφραγίδα του συλλόγου είναι στρογγυλή και έχει στην περιφέρεια της την επωνυμία του συλλόγου.

Η σφραγίδα θα αποτελεί και το διακριτικό σήμα του Συλλόγου.

Άρθρο 31

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα ένα (32) άρθρα, διαβάστηκε άρθρο προς άρθρο, ψηφίστηκε και επικυρώθηκε, και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί από τα μέλη του.

Άρθρο 32

Μετά την έγκριση του καταστατικού αυτού από το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής και την εγγραφή του στα βιβλία των Σωματείων αυτού, η προσωρινά Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να προκηρύξει εκλογές μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την δημοσίευση, για την ανάδειξη του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σήμαντρα Χαλκιδικής,  30 Ιανουαρίου  2008

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1)Δημήτριος Μπατζάκης του Θεοδώρου

2)Βλάσιος Τολέρης του Χρήστου

3)Ευάγγελος Μισαηλίδης του Μαΐου

4)Δημήτριος Μοδρουβάνος του Βασιλείου

5)Αργυρή Πέσχου του Γεωργίου

6)Τριαντάφυλλος Παντελέρης του Παναγιώτη

7)Ελευθερία Μπαχάνου του Πανταζή

8) Ευσταθία Μπατσάκη του Δημητρίου

9) Άννα Μπατσάκη του Θεοδώρου

10) Στυλιανός Πυργιώτης του Θεοδώρου

11) Στέφανος Πυργιώτης του Θεοδώρου

12) Ελένη Μιστιλίδου του Αλεξάνδρου

13)Ιωάννης Νίτσιος του Βασιλείου

14)Ασημίνα Συροπλή του Γούτα

15)Ευστράτιος Καραγιάννης του Παντελή

16)Ευθυμία Εδιάρογλου του Χρήστου

17)Κυριακή Εδιάρογλου του Χρήστου

18)Αργύρης Νικολάου του Αναστασίου

19)Μαρία Μπεζιργιάννη του Λαζάρου

20)Ευστράτιος Μαραγκός του Αγγέλου

21)Ελένη Καρατζίδου του Αντωνίου

22)Μηνάς Γεωργιάδης του Αναστασίου

23)Ανέστης  Γεωργιάδης του Αναστασίου

24)Δαμιανός Κοκκινίδης του Συμεών,

25)Λάζαρος Κοκκινίδης του Συμεών

26)Δημοσθένης Στούκος του Ισαάκ

27)Αναστασία Καραδήμου του Δημοσθένη

28)Ιωάννης Ποντικέρης του Αποστόλου

29)Κοσμάς Μαραγκός του Αγγέλου

30)Χρήστος Μαραγκόπουλος του Ηλία

31)Αναστασία Μαραγκοπούλου του Νικολάου

32)Άγγελος Ποντικέρης του Κυριάκου

33)Λουκία Γιαντζακλίδου του Ιωσήφ

34)Ηλίας Τάπαλης του Λαζάρου

35)Βασίλειος Τάπαλης του Παναγιώτη

36)Ζωή Τσιπούρα του Γεωργίου

37)Δημήτριος Τσικούρας του Αριστείδη

38)Ελένη Τσελεπίδου του Χρήστου

39)Νικόλαος Τολέρης του Χρήστου

40)Δημήτριος Μιστιλίδης του Αποστόλου

41)Άννα Σαμαρά του Αναστασίου

42)Χρήστος Τολέρης του Νικολάου

43)Χρήστος Εδιάρογλου του Δημητρίου

44)Νικόλαος Εδιάρογλου του Δημητρίου

45)Δημήτριος Εδιάρογλου του Χρήστου

46)Δημήτριος Εδιάρογλου του Βασιλείου

47)Δέσποινα Σαμουηλίδου του Μιχαήλ

48)Δημήτριος Περουλιδάκης του Εμμανουήλ

49)Κωνσταντίνος Καραντώνης του Χρήστου

50)Κωνσταντίνος Οροηλίδης του Νικολάου

51)Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του Γεωργίου

52)Άννα Αδάμ του Νικολάου

53)Παναγιώτης Παντελέρης του Τριαντάφυλλου

54)Ευστρατία Πέσχου του Γεωργίου

55)Βασιλική Κουδόσιου του Ιωάννη

56)Ιωάννης Τυροβούζης του Δημητρίου

57)Θεοδόσιος Τυροβούζης του Δημητρίου

58)Συμεών Κωνσταντινίδης του Σπυρίδωνα

59)Ιωάννης Φρίκης του Ιωσήφ

60)Αικατερίνη Αργυροπούλου του Γεράσιμου

61)Θωμαή Μπαλή του Ζηνοβίου

62)Παναγιώτης Παντελέρης του Χρήστου

63)Κωνσταντίνος Νικολάου του Αναστασίου

64)Δέσποινα Τολέρη του Χρήστου

65)Μάρθα Στούκου του Ισαάκ

66)Ευτύχιος Τολέρης του Αναστασίου

67)Βασίλειος Κούδρογλου του  Νικολάου

68)Ευάγγελος Φρίκης του Αστερίου

69)Ισαάκ Στούκος του Δημοσθένη

70)Νικόλαος Καλανταρίδης του Θεοδώρου

71)Βασίλειος Εδιάρογλου του Γεωργίου

72)Παντελής Μισαηλίδης του Μάιου

73)Νίκη Κίτρση του Γεωργίου

74)Ορέστης Εδιάρογλου του Βενιαμίν

75)Αντώνιος Χαμαμτζόγλου του Μιχαήλ